♥اگـــــــــه مــــــــــــردی..♥اگه عاشقشی...♥

 

 

قدر مهربونیاش رو بدون..

 

 

بزار از ابراز عشقش به تو انرژی بگیره ....

 

 

بزار واست بخنده و تو بهش بگو که عاشقِ خنده هاشی .....

 

 

بهش بگو چقدر دوسش داری .....

 

 

زن به همین راحتی آروم میگیره .....

 

 

♥تو فقط یه کم مـــــــــــــــــــــــــرد باش♥